Fördelarna med ett aktiebolag

Ett aktiebolag har flera fördelar gentemot andra bolagsformer. Det handlar främst om att ett aktiebolag är en egen juridisk person och att man som aktieägare är begränsat ansvarig om aktiebolaget exempelvis går i konkurs.

Nedan följer 15 fördelar med aktiebolag

 1. När man verkar i sitt företag kan ett aktiebolag ge ett stabilare intryck än andra bolagsformer där ens företag och privatekonomi går hand i hand.
 2. I ett aktiebolag har man ett begränsat personligt ansvar om företaget går i konkurs. Det innebär att man som mest kan förlora det aktiekapital som man har satt in i företaget. Denna ansvarsbefrielse förutsätter att man följer de lagar och regler som gäller angående bokföring och rapporteringsskyldigheter. Om man fortsätter att driva ett aktiebolag som är på obestånd, utan att sätta upp en kontrollbalansräkning, kan även aktieägarna bli personligt ansvariga för företagets alla skulder.
 3. I ett aktiebolag är det lättare att spara vinster i företaget och på så sätt bygga upp ett större kapital. I andra företagsformer behöver man skatta för alla vinster i samband med deklarationen.
 4. Om man har byggt upp en större verksamhet och framöver vill avyttra företaget så är det lättare att sälja ett aktiebolag då man bara behöver överlåta aktierna till en ny ägare. Det är dessutom mer skatteförmånligt att sälja sina aktier än att överlåta företag med andra företagsformer.
 5. Det kan vara lättare att få krediter om man har ett aktiebolag. Eftersom kreditbedömningen främst görs på aktiebolaget och inte på ägarna så slipper ens privatekonomi vara i vägen för att erhålla krediterna. Ett aktiebolag kan även pantsätta delar av aktierna för lån.
 6. I ett aktiebolag kan man göra fler avdrag än i andra företagsformer. Eftersom aktieägarna är anställda av företaget kan aktieägarna erhålla personalförmåner som vilken anställd som helst.
 7. Ett aktiebolag som går med vinst kan göra utdelning av vinsten till aktieägarna. Det kan ge ett trevligt tillskott i samband med bolagsstämman. Dessa aktieutdelningar är betydligt mer förmånliga avseende skatter än det är att ta ut pengarna som lön.
 8. Om man behöver partner eller delägare så är det betydligt lättare att ta in dessa i ett aktiebolag än i andra företagsformer då man kan sälja en del av aktierna.
 9. I ett aktiebolag är alla aktieägare anställda. Detta innebär att man skiljer på företagets ekonomi och ens privatekonomi. Skulle företaget gå dåligt så påverkar inte det ens privatekonomi och likadant åt andra hållet om man har en dålig privatekonomi.
 10. Det är lättare att ha anställda i ett aktiebolag samtidigt som de har en större trygghet om något händer.
 11. I ett aktiebolag kan man ha flera delägare och även ha olika röstlängder.
 12. Företagsnamnet är skyddat i hela Sverige om man har ett aktiebolag.
 13. Ett aktiebolag kan ha ett så kallat brutet räkenskapsår. Detta innebär att man istället för att ha ett räkenskapsår som följer kalenderåret så kan man ha andra perioder under året vilket kan ge bättre förutsättning för vissa verksamheter att planera exempelvis skatter med mera.
 14. I ett aktiebolag kan man ha personer i styrelsen som har ett gott renommé på den marknad man är verksam i vilket kan ge tyngd åt företagets seriositet och även visa på att det finns kunskap inom företaget.
 15. Ett aktiebolag har en enklare och tydligare administration än andra företagsformer.

Skatten

Många väljer aktiebolag för att kunna ha kvar vinsten i aktiebolaget och på så vis slippa betala så hög skatt som t.ex en enskild firma. När vinsten ska delas ut till ägarna blir dock skatten nästan den samma beroende på rådande skattelagar vid tillfället. En av många fördelar är att inte behöva skatta för hela vinsten direkt. Genom att inte ta ut vinsten ur aktiebolaget är den exponentiella ränta på ränta effekten över lång tid, ett bra verktyg. Detta gör att man kan utnyttja kapitalet genom att investera det när det fortfarande ligger i aktiebolaget.

Skattegränser

När den årliga vinsten börjar stiga över 300 000 kr är aktiebolag den bolagsform som är mest gynnsam ur skattesynpunkt än enskild firma. Väljer man att inte ta ut någon lön så kan det redan vid lägre vinster vara bättre med aktiebolag, men man får inte ta ut mer än ca 159 775 kr om året när man inte tar ut en lön. Bolagsskatten för aktiebolag är idag 22%. I ett fåmansbolag är skatten på utdelning 20% på 1/3 och 30% på 2/3. Gränsbeloppet gör att skatten kan komma att även räknas som inkomst av tjänst……