Aktiebolag

Ett aktiebolag är en juridisk person och kan därmed själv ingå avtal, bankkonton, vara ägare till inventarier och tillgångar.

Bokföring

Alla aktiebolag ska ha bokföring enligt lagen. Har man ingen revisor måste man ändå lämna en årsredovisning.

Aktie

Den som äger aktier i ett aktiebolag ska alltid få en kallelse till bolagsstämma och kan där använda sin rösträtt.

Styrning

Styrningen av aktiebolag består av en VD, styrelse och styrelseordförande. Endast publika aktiebolag måste ha en VD.

Statistik

Här kan du läsa lite statistik om aktiebolag

Aktiebolag i Sverige
Nya aktiebolag 2016
Konkurser i November
Sveriges befolkning

NYA INLÄGG

31
jan
1
Lån mellan bolag

Jag äger 100% i AB1 och 50% i AB2. Kan jag låna ut pengar med normal ränta till från AB1 till AB2?

Posted in:Senaste,
10
jan
1
Att stänga AB och få tillbaka kapital

Hej, Jag förbereder starta ett biolabb som AB. Förutsättningen är att jag får en extern finansiering för den experimentella utvecklingen jag kommer att bedriva. För att få finansiering ställs krav på att jag skapar en AB. Riskerna finns att jag inte får beviljat en finansiering och då står jag med en oanvänt AB och 50000 […]

Posted in:Senaste,
09
jan
Aktieutdelning

En aktieutdelning är en utbetalning av tillgångar från ett aktiebolag till dess aktieägare. Aktieutdelningar kan vara enskilda eller periodiska. Utdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget. För aktiebolag som inte är avstämningsbolag gäller att en aktieägare måste vara införd i aktieboken den dag som bolagsstämman beslutat att utdelning skall […]

Posted in:Uncategorized,

HÅLL DIG UPPDATERAD

Prenumerera och få nyhetsbrev om viktiga lagändringar, nyheter och tips mm.

FORMA BOLAGSTJÄNSTER AB

LAGERBOLAG SNABBAVVECKLING ÄNDRINGAR

En fullservice tjänst för aktiebolag av Formabolag

Våra övriga tjänster som anknyter till det bolagsrättsliga området. Utredningar och tjänster som gäller specifika frågor eller färdiga produkter t.ex. de som anges nedan:

Nyemission av aktier; förändring av bolagsordning; hembuds-, förköps- eller samtyckesklausuler; emission av teckningsoptioner och eller konvertibler; förbjudna lån; aktieägar- eller kompanjonavtal; fusion eller fission

Så startar du eget företag